Handelsbetingelser

Billetkøb og billetbestilling:

Aftaleindgåelsen 
Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når SønderjyskE Ishockey har registreret og modtaget betaling. I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Billetkøbet
Billetter kan købes online via soenderjyske.dk. Ved køb oprettes du i billetsystemet som kunde, og afgiver personlige oplysninger som navn, bopæl, e-mail, tlf. og oplysninger om betalingskort etc. For at afslutte købet skal du godkende nærværende handelsbetingelser. Billetkøbet er underlagt dansk rets almindelige regler.

Levering 
Når du køber dine billetter via soenderjyske.dk modtager du din billet via e-mail hurtigst muligt. Hvis du ikke har modtaget en e-mail med din billet inden for 24 timer efter gennemført køb, skal du rette henvendelse til SønderjyskE Ishockeys administration på post@soenderjyske.dk eller +45 7452 1499.

Betalingsmåder
SønderjyskE Ishockey modtager betaling med følgende kort/mobilbetalingerne:

Betaling 
Al kommunikation mellem dig og soenderjyske.dk sker krypteret. Der er derfor ikke andre, der kan se dine kortoplysninger. Dine kortoplysninger sendes direkte til Nets Danmark A/S, og SønderjyskE Ishockey gemmer ikke kortoplysningerne jf. de betingelser, du skal bekræfte særskilt. Udebliver betaling forbeholder SønderjyskE Ishockey retten til at annullere din ordre.

Leverings- og administrationsomkostninger 
Der betales et billetgebyr på DKK 11,25 pr. billet.
Alle priser er inklusiv moms og afgifter.

Betalingsgebyr 
Ved betaling med betalingskort pålægges et gebyr pr. betaling. Gebyret afhænger af korttype og vil fremgå tydeligt i forbindelse med dit køb. Gebyret er fastsat af QuickPay ApS.

Billetten 
Billetten med den påtrykte stregkode er dit adgangs-bevis til det pågældende event. Billetten er kun gyldig, såfremt stregkoden er aktiv. Stregkoden accepteres kun én gang. Billetten kan derfor ikke anvendes flere gange. Husk at ifølge "LOV nr. 458 af 23/05/2007 - Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer” må billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne oprindelig er erhvervet for, medmindre der foreligger en aftale med arrangøren.

Bortkomst
Hvis billetten bliver væk før eventen, kan SønderjyskE Ishockey udstede en ny billet. Den nye billet vil have en ny stregkode, mens den bortkomne billet bliver annulleret og herefter er ugyldig. Når en genudskrivning er gennemført, er det ikke muligt at fortryde genudskrivningen, da de oprindelige billetter er annulleret.

Ændring af event
Ændring af et event kan ske indtil 48 timer før oprindelig afholdelse. Der er her typisk tale om ændring af spilletidspunktet herunder dato og tidspunkt. Ændringerne kan ske som led i aftaler mellem den turneringsansvarlige og et givent medie. Ændringer i datoen, tidspunkt, spillested, delvis gennemførelse af eventen m.v. er ikke en aflysning, og pengene refunderes ikke ved ændring. Ændring af et event meddeles via den ved købet oplyste e-mail (hvis du er oprettet som kunde i forbindelse med købet) samt på soenderjyske.dk.

Refundering 
Billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning.

Aflysning 
Et event er aflyst, hvis det ikke gennemføres. Aflysning af et event meddeles via den ved købet oplyste e-mail samt på soenderjyske.dk. Ved aflysning refunderes billetprisen automatisk, og beløbet indsættes på det anvendte betalingskort indenfor 8 hverdage. Hvis der er købt kontant, skal du henvende dig til SønderjyskE Ishockeys administration for at få beløbet refunderet. Betalingsgebyr og billetgebyr refunderes ikke.

Reklamation 
Enhver form for reklamation, der vedrører selve eventen, skal rettes direkte til SønderjyskE Ishockey.

Forbehold 
SønderjyskE Ishockey forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer. SønderjyskE Ishockey tager forbehold for fejl i oplysninger om events herunder bl.a. priser, spillested, dato og tidspunkt samt for udsolgte events. SønderjyskE Ishockey er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab, såfremt ansvar er idømt efter dansk rets almindelige regler.

Fotografering og optagelser 
Fotografering og optagelser finder sted ved alle events og anvendes kommercielt.

Bestilling 
Billetter bestilles med de rettigheder som anført under "Billetkøb og billetbestilling".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sæsonkort:

Aftaleindgåelsen 
Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når SønderjyskE Ishockey har registreret og modtaget betaling. I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personoplysninger
SønderjyskE Ishockey gemmer oplysninger om navn, adresse og by, telefonnummer samt e-mail i forbindelse med bestillingen. Disse oplysninger klassificeres som almindelige personoplysninger.


Begæring om sletning af personoplysninger bedes rettet til post@soenderjyske.dk, hvorefter personoplysninger slettes efter 5 år, idet oplysninger om køb er omfattet af lovgivning om bogføringsmateriale.

Databehandler er udbyderen af billethåndtering, Venue Manager A/S, CVR-nr. 38216031, med hvem SønderjyskE Ishockey har indgået databehandleraftale med under henvisning til Persondataforordningen.

Derudover anvendes situationsbilleder fra arrangementer og kampe på sociale medier, web og i materialer. Disse klassificeres ikke som persondata.

Force majeure
SønderjyskE Ishockey kan ikke gøres ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen eller skade, som kunden måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at SønderjyskE Ishockey er ramt af force majeure. Som force majeure betegnes blandt andet krig, terror, bombetrusler, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, epidemier og pandemier, myndighedsopfordringer og påbud, virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.

Lovvalg og værneting:
Eventuelle tvister, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved SønderjyskE Ishockeys værneting.

Forbrugerklager:
ODR kan kontaktes på dette site:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
ODR er en ny digital platform for forbrugerklager i EU.

Ændring af handelsbetingelser
SønderjyskE Ishockey forbeholder sig retten til at ændre handelsbetingelserne, gebyrer og priser.

Betingelserne er opdateret 1. juni 2022 kl. 15.00.